SEMPOZYUM ÇAĞRISI

BALIKESİRLİ BİR İSLAM ÂLİMİ: İMAM BİRGİVÎ

ULUSLARARASI SEMPOZYUM

(19-21 Ekim 2018/Balıkesir)

SEMPOZYUM ÇAĞRISI

Fakültemiz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde 19-21 Ekim 2018 tarihleri arasında Balıkesir’de “Balıkesirli Bir İslam Âlimi: İmam Birgivî” adlı uluslararası sempozyum düzenleyecektir.

Bu sempozyumda XVI. Yüzyıl Osmanlı Dönemi İslam Âlimlerinden aslen Balıkesirli (Muhammed Çelebi el-Balıkesirî) olan, fakat son on yılını Ödemiş’in Birgi karyesinde müderris olarak geçirdiği ve orada defnedildiği için İmam Birgivî (Birgili Mehmed Efendi) diye tanınan Muhammed b. Pîr Ali b. İskender (ö. 981/1573)’in ailesi, eğitimi, yaptığı görevler, yazdığı kitap ve risalelerin uluslararası düzeyde yapılan araştırmalarla ele alınması, değerlendirilmesi ve sahip olduğu fikirlerin bilim dünyasıyla paylaşılması hedeflenmektedir. Onun yazdığı eserlerden bazıları Osmanlı medreselerinde asırlarca ders kitabı olarak okutulmuş, Tarikat-ı Muhammediye ve Vasiyetnâme (Risale-i Birgivî) adlı eserleri Osmanlı coğrafyasında Müslümanlar arasında şöhret bulmuştur. Halkın kolay anlaması için Türkçe yazdığı Vasiyetname’si Osmanlı döneminde askere din kitabı olarak okutulan ve matbaada basılan ilk dinî kitap olma özelliğini de taşımaktadır. Bu sempozyumda ayrıca, Birgivî’nin doğup büyüdüğü Balıkesir, eğitim gördüğü İstanbul, memurluk yaptığı Edirne ve müderris olarak görev yaptığı ve defnedildiği Birgi’de geçirdiği yılları ile bid’at ve hurafelere karşı tutumu, devlet kademelerinde ve toplumda ortaya çıkan ahlaki bozulmalara karşı duruşu ortaya konmaya çalışılacaktır. Hedeflenen bir başka husus da, Birgivî’nin yaşadığı dönem ve sonraki yüzyıllarda Osmanlı/İslam coğrafyasında ve günümüz Türkiye’sinde yaşayan Müslümanlar üzerinde bıraktığı izlerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi olacaktır.

Sempozyum ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak içinbirgivisempozyumu.balikesir.edu.tr adresi ziyaret edilebilir. Tüm araştırmacılarımızı bu sayfayı gözden geçirmeye davet ediyor ve sizleri Balıkesir’de ağırlamaktan onur duyacağımızı belirtmek istiyoruz.

Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı