DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT (Başkan)
Fatih AKA (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Daire Başkanı)
Prof. Dr. Muhsin AKBAŞ
Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN
Dr. Öğr. Üyesi Asem ABDELGHANY
Dr. Öğr. Üyesi Lütfü CENGİZ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali ÇANAKCI
Dr. Öğr. Üyesi Hesham MOTOWA
Dr. Öğr. Üyesi Esma SAYIN
Dr. Öğr. Üyesi. Sabuhı SHAHAVATOV
Dr. Öğr. Üyesi Osama SOKR
Dr. Öğr. Üyesi Fatih YAVUZ
Öğr. Gör. Merzuk GRABUS


SEKRETERYA

Arş. Gör. Dr. Hatice ARSLAN
Arş. Gör. Oğuzkağan DEMİR
Arş. Gör. Ahmet EŞER
Arş. Gör. Atilla KAYA
Arş. Gör. Ekrem SAKAR
Arş. Gör. Azime Merve TAŞDELEN