SEMPOZYUM KATILIM ŞARTLARI

SEMPOZYUM KATILIM ŞARTLARI

• Sempozyumun dili Türkçe, Arapça ve İngilizce’dir.
• Sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar bilimsel ölçülere göre hazırlanmış ve kelime sayısı 250-300 arası kadar olan bir tebliğ özeti ile birgivisempozyumu.balikesir.edu.tr adresine başvurmaları,
• Bildiri özetleri, başvuru formu kullanılarak birgivisempozyumu@gmail.com adresine gönderilmelidir.
• Bildiri özgün olmalı, daha önce her hangi bir yerde sunulmuş ya da yayımlanmış olmamalıdır.
• Bildiri tam metinleri Word formatında A4 kağıt boyutunda ve iki yana yaslı olarak Times New Roman karakterinde 12 punto, 1,5 aralık ile yazılmalıdır. Sayfada sağ sol ve alt-üstten 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Bildiri tam metinleri 15-20 sayfa arasında olmalıdır.
• Katılımcıların konaklama ve ağırlama (iaşe ve ibate) giderleri sempozyum düzenleme kurulunca karşılanacaktır. Yol giderleri ise kurumlarınca karşılanacaktır.
• Kabul edilen ve Sempozyumda sunulan tebliğlerin, özetleri dijital ortamda tam metinleri ise kitap olarak basımı sağlanacaktır.