MUHTEMEL KONU BAŞLIKLARI

• Birgivî’nin Yaşadığı Dönem
• Birgivî’nin Hayatı ve Ailesi
• Birgivî’nin İlmî Müktesebâtı ve Konumu
• Birgivî’nin Kitap ve Risaleleri
• Birgivînin Hocaları ve Talebeleri
• Bir Fıkıh Alimi Olarak Birgivî
• Bir Eğitimci Olarak Birgivî
• Bir Dilbilimci Olarak Birgivî
• Birgivî’yi Etkileyen Ve Ondan Etkilenen Alimler
• Birgivi’nin Bid’atler Karşısındaki Tutumu
• Osmanlı’da Kadızadeliler-Sivasiler mücalesinde Birgivî’nin Etkisi
• Birgivî’nin İtikadi ve Fıkhî ekollere Bakışı
• Birgivî’nin Zühd ve Tasaavuf’a Bakışı
• Birgivî’nin, ictimaî ve siyasî Meselelere Bakışı
• Osmanlı’da Para Vakıfları ve Birgivî’nin Yaklaşımı
• Birgivî’nin Yaşadığı Döneme ve Sonrasına Etkileri

Birgivî’nin yazma eserlerine ulaşmak için tıklayınız