BİLİM VE DANIŞMA KURULU

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ezzat Abdelazız ABDELRAHIM Ezher Üniversitesi (Mısır)
Prof. Dr. Hüsameddin AFFÂNE Kudüs Üniversitesi (Filistin)
Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN FSM Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
Prof. Dr. Nevzat ÂŞIK Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Muhsin AKBAŞ Kâtip Çelebi Üniversitesi (İzmir)
Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Erol AYYILDIZ Uludağ Üniversitesi (Bursa)
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Bedrettin ÇETİNER Marmara Üniversitesi (İstanbul)
Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN Karatay Üniversitesi (Konya)
Prof. Dr. Aladin HUSİC Saraybosna Üniversitesi (Bosna Hersek)
Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul)
Prof. Dr. Mohamed Abdelwahed ELDESOUKY Ezher Üniversitesi (Mısır)
Prof. Dr. Şerafettin GÖLCÜK DİB Din İşleri Yüksek Kurulu E. Üyesi
Prof. Dr. Fahreddin KABÂVE FSM Vakıf Üniversitesi ve İSAM (İstanbul)
Prof.Dr. Mustafa KARA Uludağ Üniversitesi (Bursa)
Prof. Dr. Saffet KÖSE Kâtip Çelebi Üniversitesi (İzmir)
Prof. Dr. Huriye MARTI Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Yahya MİCHOT Hartford Seminary (ABD)
Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA Siirt Üniversitesi
Prof. Dr. Baher Mohamed Elgohary El-Shanawany Ain Shams Üniversitesi (Mısır)
Prof. Dr. Yunus Vehbi YAVUZ Uludağ Üniversitesi (Bursa)
Prof. Dr. Emrullah YÜKSEL İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru Uludağ Üniversitesi (Bursa)
Doç. Dr. Osama Mousa ELSAYED Menoufyia Üniversitesi (Mısır)
Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN Balıkesir Üniversitesi
Dr. Öğrt. Üyesi Mahmut MISRÎ FSM Vakıf Üniversitesi ve İSAM (İstanbul)
Dr. Ashraf Ahmed MUNEEB İslam Finans Kurumları Den. ve Org. (Bahreyn)
Dr. Salah Salem Awad SALEM Talim ve Terbiye Bakanlığı (Mısır)
Hedaya Abdallah HARTFORD Kiflayn Enstitüsü (Ürdün)
Qayyım Naoki YAMAMOTO Kyoto University (Japonya)

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT (Başkan)
Fatih AKA (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Daire Başkanı)
Prof. Dr. Muhsin AKBAŞ
Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN
Dr. Öğr. Üyesi Asem ABDELGHANY
Dr. Öğr. Üyesi Lütfü CENGİZ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali ÇANAKCI
Dr. Öğr. Üyesi Hesham MOTOWA
Dr. Öğr. Üyesi Esma SAYIN
Dr. Öğr. Üyesi. Sabuhı SHAHAVATOV
Dr. Öğr. Üyesi Osama SOKR
Dr. Öğr. Üyesi Fatih YAVUZ
Öğr. Gör. Merzuk GRABUS


SEKRETERYA

Arş. Gör. Dr. Hatice ARSLAN
Arş. Gör. Oğuzkağan DEMİR
Arş. Gör. Ahmet EŞER
Arş. Gör. Atilla KAYA
Arş. Gör. Ekrem SAKAR
Arş. Gör. Azime Merve TAŞDELEN

ÖNEMLİ TARİHLER

  • Bildiri Özetini Son Gönderme Tarihi: 20.06.2018
  • Kabul Edilen Bildiri Özetinin Geri Bildirimi: 02.07.2018
  • Bildiri Tam Metnini Gönderme Tarihi: 03.09.2018
  • Bildiri Tam Metinlerinin Geri Bildirim Tarihi: 17.09.2018
  • Sempozyum Programının İlanı: 24.09.2018
  • Sempozyum Tarihi : 19-20-21 Ekim 2018

SEMPOZYUM KATILIM ŞARTLARI

SEMPOZYUM KATILIM ŞARTLARI

• Sempozyumun dili Türkçe, Arapça ve İngilizce’dir.
• Sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar bilimsel ölçülere göre hazırlanmış ve kelime sayısı 250-300 arası kadar olan bir tebliğ özeti ile birgivisempozyumu.balikesir.edu.tr adresine başvurmaları,
• Bildiri özetleri, başvuru formu kullanılarak birgivisempozyumu@gmail.com adresine gönderilmelidir.
• Bildiri özgün olmalı, daha önce her hangi bir yerde sunulmuş ya da yayımlanmış olmamalıdır.
• Bildiri tam metinleri Word formatında A4 kağıt boyutunda ve iki yana yaslı olarak Times New Roman karakterinde 12 punto, 1,5 aralık ile yazılmalıdır. Sayfada sağ sol ve alt-üstten 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Bildiri tam metinleri 15-20 sayfa arasında olmalıdır.
• Katılımcıların konaklama ve ağırlama (iaşe ve ibate) giderleri sempozyum düzenleme kurulunca karşılanacaktır. Yol giderleri ise kurumlarınca karşılanacaktır.
• Kabul edilen ve Sempozyumda sunulan tebliğlerin, özetleri dijital ortamda tam metinleri ise kitap olarak basımı sağlanacaktır.


MUHTEMEL KONU BAŞLIKLARI

• Birgivî’nin Yaşadığı Dönem
• Birgivî’nin Hayatı ve Ailesi
• Birgivî’nin İlmî Müktesebâtı ve Konumu
• Birgivî’nin Kitap ve Risaleleri
• Birgivînin Hocaları ve Talebeleri
• Bir Fıkıh Alimi Olarak Birgivî
• Bir Eğitimci Olarak Birgivî
• Bir Dilbilimci Olarak Birgivî
• Birgivî’yi Etkileyen Ve Ondan Etkilenen Alimler
• Birgivi’nin Bid’atler Karşısındaki Tutumu
• Osmanlı’da Kadızadeliler-Sivasiler mücalesinde Birgivî’nin Etkisi
• Birgivî’nin İtikadi ve Fıkhî ekollere Bakışı
• Birgivî’nin Zühd ve Tasaavuf’a Bakışı
• Birgivî’nin, ictimaî ve siyasî Meselelere Bakışı
• Osmanlı’da Para Vakıfları ve Birgivî’nin Yaklaşımı
• Birgivî’nin Yaşadığı Döneme ve Sonrasına Etkileri

Birgivî’nin yazma eserlerine ulaşmak için tıklayınız


SEMPOZYUM YERİ

 1. GÜN (CUMA)

SABAH AÇILIŞ        :SALİH TOZAN KÜLTÜR MERKEZİ (KARESİ/BALIKESİR)

ÖĞLEDEN SONRA :YENİ ÖĞRETMENEVİ(ALTIEYLÜL/BALIKESİR)

2. GÜN (CUMARTESİ)

SABAH VE ÖĞLE    : YENİ ÖĞRETMENEVİ (ALTIEYLÜL/BALIKESİR)

3. GÜN (PAZAR) :

KÖRFEZ GEZİSİ (EDREMİT-BURHANİYE- AYVALIK)